Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Zakres podstawowy, Zbiór zadań

a) 

 

Wyznaczmy miejsce zerowe tej funkcji.

 

 

 

Miejscem zerowym tej funkcji jest x=16.   

Komentarze