Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 1. Zakres podstawowy. Reforma 2019, Zbiór zadań

a) Obliczmy miejsce zerowe tej funkcji.

 

 

 

Miejscem zerowym tej funkcji jest x=-2.   

Komentarze