🎓 Podaj zaokrąglenia liczb z dokładnością... - Zadanie 1: Matematyka wokół nas 6 - strona 151
Przedmiot:
Matematyka
Wybrana książka:
Matematyka wokół nas 6 (Podręcznik, WSiP)
Klasa:
6 szkoły podstawowej
Strona 151

a)

Zaokrąglamy podane liczby do całości - wszystkie cyfry za przecinkiem odrzucamy.

Jeżeli pierwszą odrzuconą cyfrą jest 0, 1, 2, 3 lub 4, to liczbę przed przecinkiem pozostawiamy bez zmian.

Jeżeli pierwsza odrzucona cyfra to 5, 6, 7, 8 lub 9, to liczbę przed przecinkiem powiększamy o 1

 

 , ponieważ 7 > 5, zaokrąglamy w górę

 

 , ponieważ 7 > 5, zaokrąglamy w górę 

 

 , ponieważ 2 < 5, zaokrąglamy w dół

 

 , ponieważ 0 < 5, zaokrąglamy w dół   

 

 , ponieważ 8 > 5, zaokrąglamy w górę

 

 

b)

 Zaokrąglamy podane liczby do części dziesiątych - czyli pozostawiamy tylko 1 cyfrę po przecinku.

 

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
WSiP
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
ISBN:
9788302181481
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Łukasz
23278

Nauczyciel

Nauczyciel matematyki, korepetytor z doświadczeniem. Interesuję się piłką nożną.