Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Prosto do matury 2. Zakres podstawowy. Po gimnazjum, Podręcznik

Wierzchołek paraboli jest punktem przecięcia paraboli z jej osią symetrii.

Parabola o równaniu   powstaje przez przesunięcie wykresu funkcji  ( )

o  jednostek wzdłuż osi  i o  jednostek wzdłuż osi  .    

 

   Wykres paraboli o równaniu  powstał przez przesunięcie wykresu funkcji

 jednostki w prawo i o   jednostkę w górę. Wierzchołek paraboli  

ma współrzędne  , zatem oś symetrii tej paraboli ma równanie 

Ramiona paraboli skierowane są do góry, ponieważ  jest większe od  ,

stąd w przedziale   funkcja

Komentarze