Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Poziom rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

 

 

Skoro współczynnik a jest ujemny, to ramiona paraboli są skierowane w dół, jest osiągana wartość największa, w wierzchołku. 

Obliczamy pierwsza współrzędną wierzchołka: 

 

Komentarze