Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. Poziom rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

Oznaczmy przez v prędkość motocyklisty (w km/h), a przez t czas przejazdu (w h). Droga pokonywana przez motocyklistę jest stała, oznaczmy ją s (w km). 

Wiemy, że prędkość to iloraz drogi przez czas:   . 

Zanim zapiszemy układ równań zamieńmy jeszcze 1 godzinę 12 minut na godziny: 

 

Korzystając z informacji podanych w zadaniu możemy zapisać: 

Komentarze