Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 7, Zbiór zadań

Przyjmujemy, że bok kratki ma długość 2 cm.

Z rysunku możemy odczytać, że przekątne w narysowanym rombie mają długości 8 cm (4 kratki)

oraz 4 cm (2 kratki). Obliczamy pole trapezu:

Komentarze