Matematyka

Przekątne trapezu przecinają się pod ... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

a) Rysunek pomocniczy:

Przyjmujemy takie oznaczenia, jak na rysunku.

Z treści zadania wiemy, że:

 

 

 

Oznaczamy długość odcinka DP jako x, a długość odcinka PB jako y. Wówczas:

 

 

Odcinki DC i AB są równoległe, stąd kąty BAP i DCP są kątami naprzemianległymi, a więc ich miary są równe.

Podobnie kąty PBA i PDC są kątami naprzemianległymi i ich miary są równe.

Miary kątów w trójkątach ABP i CDP są takie same, więc trójkaty ABP i CDP są podobne.

Korzystając z podobieństwa trójkątów możemy zapisać równość:

 

 

 

Otrzymujemy układ równań:

 

 

  

 

 

 

 

 

Korzystając z tw. Pitagorasa dla trójkąta ABP wyznaczamy długość boku AB:

 

 

 

  

 

Wyznaczamy wartość funkcji sinus kąta  :

 

W tablica wartości funkcji trygonometrycznych szukamy, dla jakiego kąta funkcja sinus przyjmuje wartość 0,6.

 

Korzsytając z tw. o sumie miar kątów w trójkącie (dla trójkąta ABP) wyznaczamy miarę kąta  :

 

Odp: Miary kątów w trójkącie ABP wynoszą w przybliżeniu   ,   oraz  .

b) Rysunek pomocniczy:

 

Wyznaczamy wartość funkcji tangens kąta  :

 

W tablica wartości funkcji trygonometrycznych szukamy, dla jakiego kąta funkcja tangens przyjmuje wartość 4.

 

Korzsytając z tw. o sumie miar kątów w trójkącie (dla trójkąta APD) wyznaczamy miarę kąta   :

 

Odp: Miary kątów w trójkącie APD wynoszą w przybliżeniu   ,   oraz  .

 

c) Korzystając z rysunku dla przykładu b) zauważmy, że:

 

 

  

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Wojciech Babiański , Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326715068
Autor rozwiązania
user profile

Justyna

14154

Nauczyciel

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.

  Przykłady: `3/8, \ \ \ 23/36, \ \ \ 1/4, \ \ \ 0/5` 

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego licznik jest większy od mianownika lub jemu równy. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1 lub równą 1.

  Przykłady:  `15/7, \ \ \ 3/1, \ \ \ 129/5, \ \ \ 17/17` 

Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom