Matematyka

Przekątne trapezu przecinają się pod ... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

a) Rysunek pomocniczy:

Przyjmujemy takie oznaczenia, jak na rysunku.

Z treści zadania wiemy, że:

 

 

 

Oznaczamy długość odcinka DP jako x, a długość odcinka PB jako y. Wówczas:

 

 

Odcinki DC i AB są równoległe, stąd kąty BAP i DCP są kątami naprzemianległymi, a więc ich miary są równe.

Podobnie kąty PBA i PDC są kątami naprzemianległymi i ich miary są równe.

Miary kątów w trójkątach ABP i CDP są takie same, więc trójkaty ABP i CDP są podobne.

Korzystając z podobieństwa trójkątów możemy zapisać równość:

 

 

 

Otrzymujemy układ równań:

 

 

  

 

 

 

 

 

Korzystając z tw. Pitagorasa dla trójkąta ABP wyznaczamy długość boku AB:

 

 

 

  

 

Wyznaczamy wartość funkcji sinus kąta  :

 

W tablica wartości funkcji trygonometrycznych szukamy, dla jakiego kąta funkcja sinus przyjmuje wartość 0,6.

 

Korzsytając z tw. o sumie miar kątów w trójkącie (dla trójkąta ABP) wyznaczamy miarę kąta  :

 

Odp: Miary kątów w trójkącie ABP wynoszą w przybliżeniu   ,   oraz  .

b) Rysunek pomocniczy:

 

Wyznaczamy wartość funkcji tangens kąta  :

 

W tablica wartości funkcji trygonometrycznych szukamy, dla jakiego kąta funkcja tangens przyjmuje wartość 4.

 

Korzsytając z tw. o sumie miar kątów w trójkącie (dla trójkąta APD) wyznaczamy miarę kąta   :

 

Odp: Miary kątów w trójkącie APD wynoszą w przybliżeniu   ,   oraz  .

 

c) Korzystając z rysunku dla przykładu b) zauważmy, że:

 

 

  

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Wojciech Babiański , Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326715068
Autor rozwiązania
user profile

Justyna

17287

Nauczyciel

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom