Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znane jako RODO.

Dlatego aby dalej móc dostarczać Ci materiały odpowiednie do Twojego etapu edukacji, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Dzięki temu możemy zapamiętywać jakie materiały są Ci potrzebne. Dbamy o Twoją prywatność, więc nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Twoje dane są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie możesz wycofać na podstronie polityka prywatności.

Klikając "Przejdź do Odrabiamy", zgadzasz się na wskazane powyżej działania. W przeciwnym wypadku, nie jesteśmy w stanie zrealizować usługi kompleksowo i prosimy o opuszczenie strony.

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem. Po cofnięciu zgody wszystkie twoje dane zostaną usunięte z serwisu. Udzielenie zgody możesz modyfikować w zakładce 'Informacja o danych osobowych'

Matematyka

MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era )

Dany jest trójkąt OAB (rysunek ... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

a) Korzystamy z definicji funkcji trygonometrycznych w układzie współrzednych.

Punkt B znajduje się na ramieniu końcowym kąta AOB (miara kąta AOB jest równa mierze kąta BOA).

Współrzędne punktu B to (-4,4). Stąd:

`"tg"/_AOB=4/-4=-1`  

Wyznaczamy długość odcinka OB:

`r=|OB|=sqrt((-4)^2+4^2)=sqrt(16+16)=sqrt32=4sqrt2` 

Wyznaczamy wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych:

`sin/_AOB=strike4^1/(strike4^1sqrt2)=1/sqrt2\ stackrel("usuwamy niewymierność")=\ 1/sqrt2*sqrt2/sqrt2=sqrt2/2`   

`cos/_AOB=-strike4^1/(strike4^1sqrt2)=-1/sqrt2\ stackrel("usuwamy niewymierność")=\ -1/sqrt2*sqrt2/sqrt2=-sqrt2/2`   

 

Rozpatrzmy trójkąt prostokątny o długości przyprostokątnych 2 i 4:

`a=2` 

`b=4` 

Wóczas długość przeciwprostokątnej wynosi:

`c^2=2^2+4^2=4+16=20` 

`c=sqrt20=2sqrt5` 

Korzystając z definicji funkcji trygonometrycznych trójkąta prostokątnego otrzymujemy:

`sin/_OAB=(strike2^1)/(strike2^1sqrt5)=1/sqrt5\ stackrel("usuwamy niewymierność")= 1/sqrt5*sqrt5/sqrt5=sqrt5/5`  

`cos/_OAB=(strike4^4)/(strike2^1sqrt5)=4/sqrt5\ stackrel("usuwamy niewymierność")= 2/sqrt5*sqrt5/sqrt5=(2sqrt5)/5`

`"tg"/_OAB=2/4=1/2` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`  

b) Korzystając z tablic trygonometrycznych wyznaczamy przybliżone miary kątów OAB i ABO.

Wiemy, że:

`"tg"/_OAB=1/2` 

stąd:

`ul(ul(|/_OAB| ~~27^@))`  

 

Wiemy, że:

`sin/_AOB=sqrt2/2` 

Kąt AOb jest kątem rozwartym, stąd:

`|/_AOB|=180^@-45^@=135^@`   

 

Korzystając z tego, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180o obliczamy miarę kąta ABO:

`|/_ABO| ~~180^@-|/_AOB|-|/_OBA|` 

`ul(ul(|/_ABO|)) ~~180^@-135^@-27^@=ul(ul(18^@))`  

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Wojciech Babiański , Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Justyna

12429

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom