Matematyka

Dany jest trójkąt OAB (rysunek ... 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

a) Korzystamy z definicji funkcji trygonometrycznych w układzie współrzednych.

Punkt B znajduje się na ramieniu końcowym kąta AOB (miara kąta AOB jest równa mierze kąta BOA).

Współrzędne punktu B to (-4,4). Stąd:

  

Wyznaczamy długość odcinka OB:

 

Wyznaczamy wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych:

   

   

 

Rozpatrzmy trójkąt prostokątny o długości przyprostokątnych 2 i 4:

 

 

Wóczas długość przeciwprostokątnej wynosi:

 

 

Korzystając z definicji funkcji trygonometrycznych trójkąta prostokątnego otrzymujemy:

  

 

  

b) Korzystając z tablic trygonometrycznych wyznaczamy przybliżone miary kątów OAB i ABO.

Wiemy, że:

 

stąd:

  

 

Wiemy, że:

 

Kąt AOb jest kątem rozwartym, stąd:

   

 

Korzystając z tego, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180o obliczamy miarę kąta ABO:

 

  

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Wojciech Babiański , Lech Chańko, Joanna Czarnowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326715068
Autor rozwiązania
user profile

Justyna

17271

Nauczyciel

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu działań najważniejsze jest zachowanie odpowiedniej kolejności wykonywania działań.


Kolejność wykonywania działań:

 1. Działania w nawiasach

 2. Potęgowanie

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje zarówno dzielenie jak i mnożenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej do prawej strony).
  Przykład`16:2*5=8*5=40` 

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje zarówno odejmowanie jak i dodawanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane, czyli od lewej strony do prawej).
  Przykład`24-6+2=18+2=20` 


Przykład:

`(45-9*3)-4=(45-27)-4=18-4=14` 

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom