Matematyka

Autorzy:Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Barbara Wolnik

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Na loterii fantowej jest 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

`"ilość wszystkich losów:"\ \ \ 50` 

`"ilość losów wygrywających:"\ \ \ 30%*50=0,3*50=15` 

`"ilość losów przegrywających:"\ \ \ 50-15=35` 

`A\ \ -\ \ "wśród dwóch losów kupionych na loterii będzie przynajmniej jeden los wygrywający"` 

`A'\ \ -\ \ "wśród dwóch losów kupionych na loterii żaden nie będzie wygrywający"` 

 

Zauważmy, że łatwiej jest obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A' - sprzyja mu tylko jedno zdarzenie elementarne (dwa razy wylosowano losy przegrywające). Zdarzeniu A sprzyjają aż 3 zdarzenia elementarne (dwa razy wylosowano losy wygrywające, za pierwszym razem wylosowano los wygrywający a za drugim razem przegrywający, za pierwszym razem wylosowano los przegrywający, a za drugim razem przegrywający). 

Obliczamy prawdopodobieństwo zdarzenia A (za pierwszym razem wylosowano jeden z 35 losów przegrywających - wszystkich losów było 50, za drugim razem wylosowano jeden z pozostałych 34 losów przegrywających - wszystkich losów było 49). 

`P(A')=35/50*34/49=strike7^1/10*34/strike49^7=34/70=17/35` 

 

Obliczamy prawdopodobieństwo zdarzenia A:

`P(A)=1-17/35=18/35`