Matematyka

Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Oznaczmy cyfrę dziesiątek tej liczby jako x, a cyfrę jedności jako y. Wartość liczby dwucyfrowej postaci xy wynosi 10x+y (np. 34=3∙10+4). 

Możemy więc zapisać:

`x\ -\ "cyfra dziesiątek danej liczby"`

`y\ -\ "cyfra jedności danej liczby"`

`x+y=13\ -\ "suma cyfr danej liczby jest równa 13"`

`10x+y\ -\ "wartość danej liczby"`

`10y+x\ -\ "wartość liczby powstałej po zamianie cyfr miejscami"`

`10x+y+9=10y+x\ -\ "gdy zamienimy cyfry miejscami, otrzymamy liczbę o 9 większą"`

 

Mamy więc dwa równania, z których tworzymy układ równań:

`{(x+y=13), (10x+y+9=10y+x\ \ \ \ |-x-y):}`

`{(x+y=13), (9x+9=9y\ \ \ |:9):}`

`{(x+y=13), (x+1=y):}`

`{(x+x+1=13), (y=x+1):}`

`{(2x+1=13\ \ \ |-1), (y=x+1):}`

`{(2x=12\ \ \ |:2), (y=x+1):}`

`{(x=6), (y=6+1=7):}`

 

Odpowiedź:

Ta liczba to 67. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie