Matematyka

Oszacuj, która liczba jest najmniejsza, a która 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

a) `2sqrt(5)=sqrt(4)*sqrt(5)=sqrt(4*5)=sqrt(20)`

`3sqrt(2,5)=sqrt(9)*sqrt(2,5)=sqrt(9*2,5)=sqrt(22,5)`

`4sqrt(3)=sqrt(16)*sqrt(3)=sqrt(48)`

`2sqrt(6)=sqrt(4)*sqrt(6)=sqrt(4*6)=sqrt(24)`

 

b) `0,5root(3)(25)=root(3)(0,125)*root(3)(25)=root(3)(0,125*25)=root(3)(3,125)`

`0,8root(3)(124)=root(3)(0,064)*root(3)(124)=root(3)(0,064*124)~~root(3)(8)`

`0,1root(3)(9)=root(3)(0,001)*root(3)(9)=root(3)(0,001*9)=root(3)(0,001*9)=root(3)(0,009)`

 

Odpowiedź:a) Największą liczbą jest 4√3 , a najmniejszą liczba 2√5. b) Największa liczbą jest ³√10 , a najmniejszą liczbą 0,1³√9
DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1725

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie