Matematyka

Zapisz ilorazy potęg w postaci potęgi 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

a)

` 4^2:5^2=(4:5)^2=(4/5)^2`

`(1/3)^3:(1/2)^3=(1/3:1/2)^3=(1/3*2/1)^3=(2/3)^3`

`(-6)^4:3^4=(-6:3)^4=(-2)^4`

`x^5:y^5=(x:y)^5=(x/y)^5`

b)

` 18^2/4^2=(18/4)^2=(9/2)^2`

`(-3)^5/(-4)^5=((-3)/-4)^5=(3/4)^5`

`(0,2)^3/(0,3)^3=((0,2)/(0,3))^3=(2/3)^3`

`(2a)^4/(6b)^4=((2a)/(6b))^4=(a/(3b))^4`

`(2xy)^2/(ab)^2=((2xy)/(ab))^2`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

30-09-2017
dzieki :):)
Informacje
Matematyka wokół nas 2
Autorzy: Drążek Anna, Duvnjak Ewa, Kokiernak-Jurkiewicz Ewa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6499

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie