Matematyka

Rowerzysta w czasie 2 minut ... 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Rowerzysta w czasie 2 minut przejeżdza droge równa 500m.

Zamieńmy minuty na sekundy, żeby prędkość wyrazić w m/s.

`2"min"=2*60"s"=120"s"`

Rowerzysta w czasie 120 sekund przejechał 500m.

Prędkość obliczymy dzieląc drogę przez czas.

`strike500^25/strike120^6=25/6["m/s"]`

 

Oznaczmy:

x - droga jaką przejedzie rowerzysta z predkością 41/6m/s w czasie 1 godziny i 10 min

Zamieńmy czas na sekundy:

`1"godz"=60"min"=3600"s"`

`10"min"=600"s"`

`1"godz"+10"min"=3600"s"+600"s"=4200"s"`

 

Aby obliczyć drogę mnożymy prędkoćś przez czas.

`x=25/strike6^1 *strike4200^700`

`x=17500[m]`

 

Zamieńmy wynik na kilometry:

`17500"m"=17,5"km"`

 

ODP: Rowerzysta przejechał 17,5km.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie