Matematyka

Pole powierzchni bocznej pewnego graniastosłupa jest równe 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Pole powierzchni bocznej pewnego graniastosłupa jest równe

8
 Zadanie
9
 Zadanie

10
 Zadanie

11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie

Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa liczymy ze wzoru:
`P_c=2P_p+P_b` 
gdzie Pp-pole podstawy
         Pb-pole powierzchni bocznej

Wiemy, że pole powierzchni bocznej jest równe 150cm² oraz pole powierzchni całkowitej jest równe 200cm².

Podstawiając do wzoru znane wartości obliczymy pole podstawy graniastosłupa.

`P_c=2P_p+P_b`

`200cm^2=2P_p+150cm^2 \ \ \ \ \ \ \ |-150cm^2`

`50cm^2=2P_p \ \ \ \ \ \ |:2 `

`P_p=25cm^2`

Odpowiedź:

Pole podstawy graniastosłupa wynosi 25cm². 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

  • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
  • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
  • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie