Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Objętość sześcianu wynosi 64 cm³. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego sześcianu. 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Objętość sześcianu wynosi 64 cm³. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego sześcianu.

4
 Zadanie

5
 Zadanie

6
 Zadanie
7
 Zadanie

Objętość sześcianu liczymy korzystając ze wzoru: V=a³, gdzie a to długość krawędzi sześcianu. 

Objętość wynosi 64cm³. Obliczamy długość krawędzi sześcianu. 
`64cm^3=a^3` 
`a=4cm`     

Krawędź sześcianu ma długość 4cm. 


Możemy teraz obliczyć pole powierzchni całkowitej sześcianu korzustając ze wzoru:
`P_c=6a^2` 

Zatem:
`P_c=6*(4cm)^2=6*16cm^2=96cm^2` 

Odpowiedź:

Pole powierzchni całkowitej sześcianu wynosi 96cm².