Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Po gimnazjum, Zbiór zadań

 

 

Zauważmy, że możemy skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia na kwadrat różnicy. 

Kwadrat dowolnej liczby jest nieujemny, więc powyższa nierówność jest spełniona przez każdą liczbę rzeczywistą. 

 

Zapisujemy dziedzinę funkcji: 

 

 

 

Komentarze