Matematyka

Wielomian w ma pierwiastek jednokrotny 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`ul(ul("uwaga"))`

Indeksy dolne często są niewygodne w obliczeniach (łatwo się pomylić), dlatego przyjmijmy następujące oznaczenia:

`x_1=a`

`x_2=b`

 

Zauważmy, że w obu podpunktach wielomian w jest wielomianem stopnia trzeciego, więc jeśli wiemy, że ma on pierwiastek jednokrotny x1=a oraz pierwiastek dwukrotny x2=b, to oznacza to, że nie może on już mieć więcej pierwiastków (ponieważ wielomian stopnia trzeciego ma co najwyżej trzy pierwiastki liczone z krotnościami). 

 

W obu podpunktach współczynnik przy najwyższej potędze jest równy 1. Wielomian w(x) jest więc postaci:

`w(x)=1*(x-a)(x-b)^2=(x-a)(x^2-2xb+b^2)=`

`\ \ \ \ \ \ \ =x^3-2x^2b+b^2x-ax^2+2abx-ab^2=`

Porządkujemy wielomian ze względu na zmienną x:

`\ \ \ \ \ \ \ =x^3+(-2b-a)x^2+(b^2+2ab)x-ab^2`

 

 

`a)`

Wiemy, że drugi pierwiastek jest trzy razy mniejszy od pierwszego pierwiastka, czyli:

`a=3b`

 

Podstawimy tą informację do wzoru na wielomian w:

`w(x)=x^3+(-2b-a)x^2+(b^2+2ab)x-ab^2=`

`\ \ \ \ \ \ \ =x^3+(-2b-3b)x^2+(b^2+2*3b*b)x-3b*b^2=`

`\ \ \ \ \ \ \ =x^3-5bx^2+7b^2x-3b^3`

 

Z drugiej strony wiemy, że wielomian w dany jest wzorem:

`w(x)=x^3-5x^2+px+q`

 

Dwa wielomiany są równe, jeśli mają jednakowe współczynniki stojące przy tych samych potęgach. Możemy więc porównać te współczynniki:

`x^3:\ \ \ 1=1`

`x^2:\ \ \ -5b=-5\ \ \ =>\ \ \ b=-5:(-5)=1`

`x^1:\ \ \ 7b^2=p\ \ \ =>\ \ \ p=7*1^2=7*1=7`

`x^0:\ \ \ -3b^3=q\ \ \ =>\ \ \ q=-3*1^3=-3*1=-3`

 

Znamy więc wartości współczynników p i q:

`ul(ul(p=7,\ \ \ q=-3))`

 

Pierwiastki wielomianu:

`ul(ul(x_2=b=1,\ \ \ x_1=a=3b=3*1=3))`

 

 

`ul(ul(ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))))`

 

 

`b)`

Wiemy, że drugi pierwiastek jest o 4 większy od pierwszego pierwiastka oraz że pierwszy pierwiastek jest liczbą całkowitą (więc drugi też):

`b=a+4\ \ \ \ \ \ \ (a in C)`

`a=b-4`

Podstawimy tą informację do wzoru na wielomian w:

`w(x)=x^3+(-2b-a)x^2+(b^2+2ab)x-ab^2=`

`\ \ \ \ \ \ \ =x^3+(-2b-(b-4))x^2+(b^2+2(b-4)b)x-(b-4)b^2=`

`\ \ \ \ \ \ \ =x^3+(-2b-b+4)x^2+(b^2+2b^2-8b)x-b^3+4b^2=`

`\ \ \ \ \ \ \ =x^3+(-3b+4)x^2+(3b^2-8b)x-b^3+4b^2`

 

Z drugiej strony wiemy, że wielomian w dany jest wzorem:

`w(x)=x^3+px^2+qx+8`

 

Dwa wielomiany są równe, jeśli mają jednakowe współczynniki stojące przy tych samych potęgach. Możemy więc porównać te współczynniki:

`x^3:\ \ \ 1=1`

`x^2:\ \ \ -3b+4=p`

`x^1:\ \ \ 3b^2-8b=q`

`x^0:\ \ \ -b^3+4b^2=8`

 

Zacznijmy od rozwiązania ostatniego równania:

`-b^3+4b^2=8\ \ \ |-8`

`-b^3+4b^2-8=0\ \ \ |*(-1)`

`#underbrace(b^3-4b^2+8)_(q(b))=0`

Wiemy, że jeśli wielomian o współczynnikach całkowitych ma pierwiastki całkowite, to są one dzielnikami wyrazu wolnego. Wyraz wolny wielomianu q jest równy 8. Dzielniki 8 to: -8, -4, -2, -1, 1, 2, 4, 8. Szukamy pierwiastków wielomianu q pośród tych dzielników:

`q(2)=2^3-4*2^2+8=8-4*4+8=0`

Liczba 2 jest więc pierwiastkiem wielomianu q, więc wielomian q jest podzielny przez dwumian (b-2). Wykonajmy dzielenie pisemne. 

Możemy więc zapisać równanie w następującej postaci:

`(b-2)\ *#(#(#(#(#underbrace((b^2-2b-4))_(Delta=(-2)^2-4*1*(-4)=))_(=4+16=20))_(sqrt(Delta)=sqrt4*sqrt5=2sqrt5))_(b_1=(2-2sqrt5)/2=1-sqrt5))_(b_2=(2+2sqrt5)/2=1+sqrt5)=0`

Zauważmy, że pierwiastki otrzymane z czynnika kwadratowego nie są liczbami całkowtymi, więc należy je odrzucić (na początku założyliśmy, że a, a więc także b, są liczbami całkowitymi). Wartość b wynosi więc 2. Obliczamy wartości pozostałych parametrów:

`p=-3b+4=-3*2+4=-6+4=-2`

`q=3b^2-8b=3*2^2-8*2=3*4-16=12-16=-4`

`a=b-4=2-4=-2`

 

Możemy zapisać odpowiedź:

`ul(ul(p=-2,\ \ \ q=-4,\ \ \ x_1=-2,\ \ \ x_2=2))`

     

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Zobacz także
Udostępnij zadanie