Matematyka

Dla jakich wartości parametrów m i n wielomiany u i w mają 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Dla jakich wartości parametrów m i n wielomiany u i w mają

10
 Zadanie

11
 Zadanie

12
 Zadanie
13
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

`a)`

`u(x)=(x^2+5x-1)(x^2-x)=x^4+5x^3-x^2-x^3-5x^2+x=x^4+4x^3-6x^2+x`

 

Porównujemy współczynniki przy odpowiednich potęgach:

`x^4:\ \ \ m=1`

`x^3:\ \ \ n=4`

`x^2:\ \ \ -6=-6`

`x^1:\ \ \ 1=1`

 

 

 

 

`b)`

`u(x)=(1+x-x^3)(5x^3+x+5)=5x^3+x+5+5x^4+x^2+5x-5x^6-x^4-5x^3=`

`\ \ \ \ \ \ \ =-5x^6+4x^4+x^2+6x+5`

`w(x)=6x+5-x^2(mx^4+nx^2-1)=6x+5-mx^6-nx^4+x^2=`

`\ \ \ \ \ \ \ =-mx^6-nx^4+x^2+6x+5`

 

`x^6:\ \ \ -m=-5\ \ \ =>\ \ \ m=5`

`x^4:\ \ \ -n=4\ \ \ =>\ \ \ n=-4`

`x^2:\ \ \ 1=1`

`x^1:\ \ \ 6=6`

`x^0:\ \ \ 5=5`

 

 

 

 

`c)`

`u(x)=(x^4-m+1)(2x^3-x)=2x^7-x^5-2mx^3+mx+2x^3-x=`

`\ \ \ \ \ \ \ =2x^7-x^5+(-2m+2)x^3+(m-1)x`

`w(x)=(mx^2-n)(x^5-x)=mx^7-mx^3-nx^5+nx=mx^7-nx^5-mx^3+nx`

 

`x^7:\ \ \ m=2`

`x^5:\ \ -n=-1\ \ \ =>\ \ \ n=1`

`x^3:\ \ -2m+2=-m\ \ \ =>\ \ \ m=2`

`x^1:\ \ \ m-1=n\ \ "(spełnione dla m=2 i n=1)"`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-24
dzieki
user profile image
Gość

0

2017-10-31
dzieki :)
user profile image
Gość

0

2017-11-05
dzieki!
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie