Matematyka

MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Dane są wielomiany f(x)=ax^3+1, g(x)=2x^4+a oraz h(x)=5x^3-a 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Dane są wielomiany f(x)=ax^3+1, g(x)=2x^4+a oraz h(x)=5x^3-a

10
 Zadanie

11
 Zadanie
12
 Zadanie
13
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

`a)`

`w(x)=(ax^3+1)(2x^4+a)+(2x^4+a)(5x^3-a)=`

`\ \ \ \ \ \ \ =2ax^7+a^2x^3+2x^4+a+10x^7-2ax^4+5ax^3-a^2=`

`\ \ \ \ \ \ \ =(2a+10)x^7+(2-2a)x^4+(a^2+5a)x^3+a-a^2`

 

`w(-1)=(2a+10)*(-1)^7+(2-2a)*(-1)^4+(a^2+5a)*(-1)^3+a-a^2=`

`\ \ \ \ \ \ \ =-2a-10+2-2a-a^2-5a+a-a^2=`

` \ \ \ \ \ \ \ =-2a^2-8a-8`

 

`w(-1)=-8\ \ \ =>\ \ \ -2a^2-8a-8=-8\ \ |+8`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ -2a^2-8a=0\ \ \ |:(-2)`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ a^2+4a=0`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ a(a+4)=0`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ul(ul(a=0\ \ \ vee\ \ \ a=-4))`

 

 

 

 

 

 

`b)`

`w(x)=(ax^3+1)(2x^4+a)(5x^3-a)-a^3-1=`

`\ \ \ \ \ \ \ =(2ax^7+a^2x^3+2x^4+a)(5x^3-a)-a^3-1=`

` \ \ \ \ \ \ \ =10ax^10-2a^2x^7+5a^2x^6-a^3x^3+10x^7-2ax^4+5ax^3-a^2-a^3-1=`

`\ \ \ \ \ \ \ =10ax^10+(-2a^2+10)x^7+5a^2x^6-2ax^4+(-a^3+5a)x^3-a^3-a^2-1`

 

`w(-1)=10a*(-1)^10+(-2a^2+10)*(-1)^7+5a^2*(-1)^6-2a*(-1)^4+(-a^3+5a)*(-1)^3-a^3-a^2-1=`

`\ \ \ \ \ \ \ =10a+2a^2-10+5a^2-2a+a^3-5a-a^3-a^2-1=`

` \ \ \ \ \ \ \ =6a^2+3a-11`

 

`w(-1)=-8\ \ \ =>\ \ \ 6a^2+3a-11=-8\ \ \ |+8`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 6a^2+3a-3=0\ \ \ |:3`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 2a^2+a-1=0`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Delta=1^2-4*2*(-1)=9`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ sqrtDelta=3`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ a_1=(-1-3)/(2*2)=-4/4=-1`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ a_2=(-1+3)/(2*2)=2/4=1/2`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ul(ul(a =-1\ \ \ vee\ \ \ a=1/2))`

 

          

DYSKUSJA
user profile image
Renia

14 lutego 2018
dzieki :):)
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

  • $$1/{10}= 0,1$$
  • $$2/{100}= 0,02$$
  • $${15}/{100}= 0,15$$
  • $$3/{1000}= 0,003$$
  • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Zobacz także
Udostępnij zadanie