Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2. . Zakres rozszerzony. Po gimnazjum, Podręcznik

Mając miejsca zerowe możemy zapisać wzór funkcji w postaci kanonicznej: 

  

 

Współczynnik a wyliczymy korzystając ze współrzędnych punktu A:

 

 

 

Komentarze