Matematyka

Autorzy:Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda

Wydawnictwo:Krzysztof Pazdro

Rok wydania:2014

Oblicz miejsca zerowe funkcji kwadratowej f 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz miejsca zerowe funkcji kwadratowej f

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie

`Delta=b^2-4ac,\ \ \ x_1=(-b-sqrtDelta)/(2a),\ \ \ x_2=(-b+sqrtDelta)/(2a)` 

 

 

`a)` 

`Delta=(-3)^2-4*(-3)*6=` `9+72=81` 

`sqrtDelta=9` 

`x_1=(3-9)/(2*(-3))=(-6)/(-6)=1` 

`x_2=(3+9)/(-6)=12/(-6)=-2` 

 

`f(x)=-3(x-1)(x+2)\ \ \ -\ \ \ p.\ iloczynowa` 

 

 

 

`b)` 

`Delta=(-8)^2-4*1*(-9)=` `64+36=100` 

`sqrtDelta=sqrt100=10` 

`x_1=(8-10)/2=(-2)/2=-1` 

`x_2=(8+10)/2=18/2=9` 

 

`f(x)=(x+1)(x-9)\ \ \ -\ \ \ p.\ iloczynowa` 

 

 

`c)` 

`Delta=(-2)^2-4*2/strike3^1*(-strike12^4)=` `4+32=36` 

`sqrtDelta=6` 

`x_1=(2-6)/(4/3)=-4*3/4=-3` 

`x_2=(2+6)/(4/3)=strike8^2*3/strike4^1=6` 

 

`f(x)=2/3(x+3)(x-6)\ \ \ -\ \ \ p.\ iloczynowa`