Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Naszkicuj wykres funkcji f(x)=6/x 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Zarówno dla x ujemnych jak i dla x dodatnich funkcja f jest malejąca. 

 

`a)` 

`f_(max)=f(2)=6/2=3` 

`f_(m i n)=6/3=2` 

 

`b)` 

`f_(max)=f(-3)=6/(-3)=-2` 

`f_(m i n)=f(-1)=6/(-1)=-6` 

 

`c)` 

`f_(max)=f(3)=6/3=2` 

`f_(mi n)=f(10)=6/10=3/5`