Matematyka

Dany jest trójkąt prostokątny o wierzchołkach A(-2,3) 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`|AB|=sqrt((2-(-2))^2+(-1-3)^2)=sqrt(16+16)=sqrt32=sqrt(2*16)=4sqrt2`

`|BC|=sqrt((4-2)^2+(9-(-1))^2)=sqrt(4+100)=sqrt104=sqrt(4*26)=2sqrt26`

`|AC|=sqrt((4-(-2))^2+(9-3)^2)=sqrt(36+36)=sqrt72=sqrt(36*2)=6sqrt2`

`O=|AC|+|BC|+|AC|=4sqrt2+2sqrt26+6sqrt2=2sqrt26+10sqrt2=ul(ul(2(sqrt26+5sqrt2)))`

Aby obliczyć pole, sprawdzamy który z boków jest przyprostokątną, gdyż pole trójkąta prostokątnego obliczamy jako połowę iloczynu przyprostokątnych.

`sqrt104<sqrt72<sqrt32`

Przeciwprostokątną tego trójkąta prostokątnego jest bok BC

`P=1/(strike2)*strike4sqrt2*6sqrt2=2sqrt2*6sqrt2=12*2=ul(ul(24))`

 

Obliczamy współrzędne środków boków trójkąta ABC- współrzędne punktów D,E,F.

`D((-2+2)/2 \ , \ (3+(-1))/2)=D(0,1)`

`E((2+4)/2 \ , \ (-1+9)/2)=E(3,4)`

`F((-2+4)/2 \ , \ (3+9)/2)=F(1,6)`

Obliczamy długości boków tego trójkąta:

`|DE|=sqrt((0-3)^2+(1-4)^2)=sqrt(9+9)=sqrt18=sqrt(9*2)=3sqrt2`

`|EF|=sqrt((3-1)^2+(4-6)^2)=sqrt(4+4)=sqrt8=sqrt(4*2)=2sqrt2`

`|DF|=sqrt((1-0)^2+(6-1)^2)=sqrt(1+25)=sqrt26`

`O_(DEF)=3sqrt2+2sqrt2+sqrt26=ul(ul(5sqrt2+sqrt26))`

Udawadniamy, że trójkąt DEF powstały z połączenia środków boków trójkąta ABC również jest prostokątny. 

Przeciwprostokątną jest bok |DF| (jest najdłuższy)

`(sqrt8)^2+(sqrt18)^2=(sqrt26)^2`

`8+18=26`

`P=1/2*3sqrt2*2sqrt2=3/(strike2)sqrt2*strike2sqrt2=3*2=ul(ul(6))`

 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3632

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Udostępnij zadanie