Matematyka

Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 12 i 16 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Trójkąt prostokątny o przyprostokątnych równych 12 i 16

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

Obliczmy, jaką długość ma przeciwprostokątna trójkąta o przyprostokątnych 12 i 16: 

`12^2+16^2=x^2`

`144+256=x^2`

`x^2=400`

`x=sqrt400=20`

 

Obliczmy obwód dużego trójkąta: 

`O_d=12+16+20=48`

 

Obliczmy skalę podobieństwa dużego trójkąta do małego: 

`k=(O_d)/(O_m)=48/6=8`

 

Stosunek długości przeciwprostokątnych także jest równy skali podobieństwa. duży trójkąt ma przeciwprostokątną długości 20, oznaczmy długość przeciwprostokątnej małego trójkąta przez y: 

`8=20/y\ \ \ =>\ \ \ 8y=20\ \ \ =>\ \ \ y=20/8=10/4=2,5`

Odpowiedź:

Przeciwprostokątna dużego trójkąta ma długość 20, a przeciwprostokątna małego trójkąta ma długość 2,5. 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie