Matematyka

Oblicz, o ile zmniejszy się objętość stożka, jeśli zmniejszymy o 3 jego promień 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz, o ile zmniejszy się objętość stożka, jeśli zmniejszymy o 3 jego promień

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

6
 Zadanie
7
 Zadanie
Świeca
 Zadanie

`V=1/3*P_p*h=1/3*pi*r^2*h` 

 

`a)\ V_a=1/3*pi*(r-3)^2*h=` `1/3*pi*(r^2-6r+9)*h=` 

`\ \ \ \ \ \ =1/3*pi*r^2*h+1/3*pi*(-6r+9)*h=` 

`\ \ \ \ \ \ = V-1/3*pi*(6r-9)*h` 

Objętość zmniejszy się o `1/3pi(6r-9)h` 

 

`b)` Jeśli zmniejszymy średnicę o 3, to promień zmniejszy się o 1,5. 

`V_b=1/3*pi*(r-1,5)^2*h=`  `1/3*pi*(r^2-3r+2,25)*h=` 

`\ \ \ =1/3*pi*r^2+1/3*pi*(-3r+2,25)*h=` 

`\ \ \ =V-1/3*pi*(3r-2,25)*h` 

Objętość zmniejszy się o `1/3pi(3r-2,25)h` 

 

 

`c)\ V_c=1/3*pi*r^2*(h-3)=` `1/3*pi*r^2*h-1/3*pi*r^2*3=` 

`\ \ \ \ \ \ =V-pir^2` 

Objętość zmniejszy się o `pir^2` 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie