Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Przedstaw proces rozpadu systemu kolonialnego 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Proces rozpadu systemu kolonialnego:

Indie

- Na czele ruchu wyzwolenia w Indiach stanął przywódca Indyjskiego Kongresu Narodowego - Mahatma Gandhi. W walce z kolonizatorami stosował bezkrwawą, a jednocześnie bardzo skuteczną formę walki, czyli - bierny opór. Całkowicie odrzucał przemoc. Mieszkańcy Indii bojkotowali brytyjskie towary, organizowali demonstracje i strajki, pisali petycje.

- W 1947 r. na obszarze dawnej kolonii brytyjskiej powstały dwa wrogie państwa: Indie (zamieszkałe w większości przez hindusów) oraz Pakistan (zamieszkały przez muzłumanów). 

- Pomiędzy tymi państwami wybuchł nierozstrzygnięty do dnia dzisiejszego konflikt o Kaszmir. 

Afryka

- Po zakonczeniu II wojny światowej w Afryce istniały tylko trzy niepodległe państwa - Egipt, Liberia oraz Etiopia. Pozostałe tereny były brytyjskimi, francuskimi, włoskimi, hiszpańskimi, portugalskimi oraz belgijskimi koloniami. 

- Procesy dekolonizacyjne na kontynecie afrykańskim przyspieszyły m.in.: klęski Europejczyków w Azji oraz wspieranie ruchów niepodległościowych przez ZSRR. 

- Państwa położene na północy Afryki najszybciej zaczęły odzyskiwać niepodległość. W 1951 r. niepodległość ogłosiła Libia, a w 1956 r. - Maroko i Tunezja.

- Pod koniec lat 50. przyspieszono proces dekolonizacji. Rok 1960 ogłoszono Rokiem Afryki, ponieważ niepodległość ogłosiło w tym czasie aż 17 krajów

- W latach 1950 - 1980 na kontynecie afrykańskim powstało aż 48 nowych państw.

Skutki:

- Powstanie nowych, niepodległych państw;

- Liczne konflikty zbrojne oraz walki wewnętrzne - wybuchające na skutek sztucznie wyznaczonych granic przez kolonizatorów;

- Liczne nadużycia - w nowo powstałych państwach władzę obejmowali dyktatorzy;

- Emigracja ludności z byłych kolonii do ich metropolii - Francji, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Belgii;

- Powołanie do życia Ruchu Państw Niezaangażowanych (konferencja w Bandungu);