Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Zestaw programy oraz sposób działania EWG 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Programy oraz sposób działania EWG i RWPG - zestawienie.

EWG

Europejską Wspólnotę Gospodarczą powołano do życia w 1957 r. na mocy traktatów rzymskich. Zawarły je: Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. Jej celem był równomierny rozwój państw członkowskich oraz podnoszenie dobrobytu obywateli poprzez znoszenie barier celnych oraz zapewnienie swobodnego przepływu ludzi, towarów i kapitału. EWG miała prowadzić wspólną politykę w zakresie energetyki, handlu, rolnictwa, transportu, ochrony środowiska oraz kultury. W kolejnych latach do EWG zaczęły przystępować kolejne państwa europejskie. Obecnie działalność Komisji EWG kontynuuje Komisja Europejska, będąca organem władzy wykonawczej Unii Europejskiej.

RWPG

Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej powstała w 1949 roku z inicjatywy Józefa Stalina i była odpowiedzią na procesy zjednoczeniowe na zachodzie Europy. Jaj celem było usprawnienie współpracy gospodarczej państw komunistycznych w Europie Środkowo - Wschodniej. W rzeczywistości było to narzucenie państwom bloku wschodniego - jednolitego systemu gospodarczego zgodnego z wzorami sowieckimi. Sowieci duży nacisk kładli na rozwój przemysłu ciężkiego. W 1962 r. wprowadzono tzw. międzynarodowy socjalistyczny podział pracy. Państwa komunistyczne we wspólnych transakcjach finansowych posługiwały się rublem transferowym. Działania te przynosiły przede wszystkim korzyść Związkowi Sowieckiemu. RWPG została rozwiązana w 1991 r. po upadku systemu komunistycznego.