Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Scharakteryzuj kolejne etapy integracji europejskiej 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Etapy intergacji europejskiej po 1945 r.:

 

1949 r. - Powołanie Rady Europy z siedzibą w Strasburgu. Wśród państw założycielskich znalazły się: Belgia, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Szwecja, Norwegia oraz Dania.

1950 r. - uchwalenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

1952 r. - utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). Traktat podpisali rok wcześniej w Paryżu przedstawiciele następujących państw: Belgii, Francji, RFN, Luksemburga, Holandii i Włoch.

1958 r. - powołanie do życia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EWEA).

1960 r. - podpisanie konwencji o utworzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 

1973 r. - do Wspólnot Europejskich przystąpiły: Dania, Irlandia oraz Wielka Brytania, powiększając w ten sposób liczbę państw członkowskich do 9.

1979 r. - powołanie Parlamentu Europejskiego z siedzibą w Strasburgu.

1981 r. - Dziesiątym państwem członkowskim Wspólnot Europejskich zostaje Grecja

1985 r. - zawarcie traktatu w Schengen, który znosił kontrolę graniczną pomiędzy państwami EWG.

1986 r. - do Wspólnot Europejskich przystąpiły: Hiszpania i Portugalia

1990 r. - przystąpienie do EWG landów byłej NRD.