Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Wymień przyczyny wydarzeń z marca 1968 r. 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przyczyny wydarzeń z marca 1968 r. w Polsce:

  • W 1967 r. nastąpił wzrost nastrojów antysemickich w związku z sześciodniową wojną izraelsko - arabską. Komunistyczne władze PRL, podobnie jak Zwiazek Sowiecki - potępiły Izrael i zerwały z tym państwem stosunki dyplomatyczne. W Polsce rozpoczęto kampanię antysemicką, wymierzoną w osoby pochodzenia żydowskiego. Zmuszano je do opuszczenia kraju. 
  • W 1968 r. w Czechosłowacji miała miejsce "praska wiosna", będąca próbą demokratyzacji tego państwa. Wzbudziła ona nadzieje na podobne zmiany w Polsce - hasło: Polska czeka na swojego Dubčeka.
  • W polskim społeczeństwie rosło niezadowolenie z ograniczeń wolności obywatelskich. 
  • W styczniu 1968 r. władze zakazały wystawiania "Dziadów" w reżyserii Kazimierza Dejmka. Spektaklowi zarzucano antysowiecki wydźwięk. 

Marzec'68 - określany też jako "wydarzenia marcowe", czy "bunt studentów" był jednym z najbardziej złożonych i skomplikowanych problemów społeczno - politycznych w PRL.