Historia

Scharakteryzuj przemiany obyczajowe lat 60. 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przemiany obyczajowe lat 60.

- W latach 60. XX w. narodziła się kultura młodzieżowa. Młodzi ludzie korzystali z większej swobody i chętniej podejmowali studia wyższe. Dążyli do zerwania z tradycjami oraz zasadami kultywowanymi przez ich rodziców. Poszukiwali własnego, unikalnego stylu. 

- Dzięki rewolucji naukowo - technicznej upowszechniono telewizję. Rozwijał się również nowy rynek przeznaczony dla młodzieży, m.in. kosmetyków i ubrań. 

- Powstał nowy gatunek muzyczny - rock, który przyciągał publiczność radosnym i głośnym brzmieniem. Zespoły takie jak: The Beatles i The Rolling Stones zdobyły rzeszę fanów. 

- Wprowadzenie na rynek pigułki antykoncepcyjnej w 1962 r. zaowocowało rewolucją seksualną, czyli znacznym rozluźnieniem norm moralnych w społeczeństwie. Upowszechniły się wolne związki zamiast małżeństw, zwiększyła się liczba rozwodów.

- Rewolucja obyczajowa wpłynęła na dalszą emancypację kobiet (rozpoczętą w XIX wieku). W latach 60. i 70. podejmowana przez nie praca zawodowa oraz wzrost poziomu wykształcenia umożliwiły zdobycie coraz większej niezależności. Kobiety stopniowo uwalniały się od dominacji mężyczyzn.

- W latach 60. w Stanach Zjednoczonych wprowadzono ustawodawstwo, które zakończyło okres rasowej segregacji Afroamerykanów. Za walką o równouprawnienie czarnoskórej ludności - opowiadał się Martin Luther King. W 1963 r. wygłosił on słynne przemówienie zaczynające się od słów: "I have a dream" (ang. "Mam marzenie").

DYSKUSJA
user avatar
Emma

16 lutego 2018
dzieki!!!!
klasa:
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326708565
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

60217

Nauczyciel

Wiedza
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom