Historia

Śladami przeszłości 3 (Podręcznik, Nowa Era)

Wskaż różnice programowe między dwoma 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Program polityczny PPS (Polskiej Partii Socjalistycznej) - NURT NIEPODLEGŁOŚCIOWY:

 

 • Najważniejszym celem PPS było wywalczenie niepodległej Polski.
 • Wolna Polska miała być republiką demokratyczną z parlamentem pełniącym funkcję najważniejszego organu władzy.
 • Niepodległe Państwo Polskie miało być w przyszłości gwarantem bezpieczeństwa socjalnego robotników po uprzednim przeprowadzeniu reform społecznych.
 • PPS głosił równość wszystkich obywateli względem prawa.
 • Gwarantował szerokie swobody religijne - wolność wyznania, słowa oraz druku.
 • Ręczył możliwość zakładania stowarzyszeń i partii politycznych.
 • Zapewniał prawo robotników do strajku.

Program polityczny SDKPiL (Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy) - NURT REWOLUCYJNY:

 

 • SDKPiL dażyła do obalenia caratu i utworzenia rosyjskiej republiki demokratycznej. 
 • Gwarantowała współpracę rewolucjonistów z różnych państw (internacjonalizm).
 • Dążyła do przygotowania rewolucji proletariackiej, w wyniku której miała powstać ogólnoświatowa republika socjalistyczna.
 • Zapowiadała likwidację własności prywatnej.
 • Uważała, że cele społeczne są ważniejsze od narodowych.
 • Odrzucała walkę o niepodległość.
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21573

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie