Omów politykę zaborców wobec Polaków - Zadanie 7: Śladami przeszłości 3 - strona 242
Historia
Wybierz książkę
Omów politykę zaborców wobec Polaków 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Historia

Polityka zaborców wobec Polaków w drugiej połowie XIX wieku:

  • Zabór rosyjski - bezpośrednio po upadku powstania styczniowego władze carskie rozpoczęły terror, jakiego dotąd nie znano . Uczestnicy powstania byli karani śmiercią lub zesłaniem na Sybir. Konfiskowano majątki walczących partyzantów. Zniesiono autonomię i resztki odrębności Królestwa Polskiego. Zlikwidowano polskie instytucje rządowe. Władzą naczelną, w miejsce dotychczasowego namiestnika, stał się generał - gubernator warszawski, który łączył w swych rękach władzę wojskową, administracyjną i policyjną. Królestwo Polskie zostało pogardliwie nazwane Krajem Przywiślańskim, zlikwidowano herb Królestwa z wizerunkiem Orła Białego. Władze carskie szybko przystąpiły do rusyfikacji Polaków, pierwszym z jej objawów była likwidacja szkolnictwa polskiego. Od 1885 roku język rosyjski stał się językiem wykładowym we wszystkich typach szkół. W ramach rusyfikacji szkolnictwa wyższego zlikwidowano Szkołę Główną w Warszawie i utworzono w jej miejsce uniwersytet rosyjski. Rusyfikacja dotyczyła także treści nauczania, szerzono kult cara. Rosjanie wprowadzili rozbudowany system donosicielstwa i nadzoru policyjnego, kuratorem warszawskiego okręgu szkolnego został Aleksander Apuchtin. Okres jego działalności w stolicy nazwano "nocą apuchtinowską".

 

  • Zabór pruski - podobne szykany spotkały Polaków mieszkających w zaborze pruskim. Kanclerz II Rzeszy Niemieckiej Otto von Bismarck rozpoczął politykę kulturkampfu. W 1876 roku wprowadzono jako obowiązkowy język niemiecki do sądownictwa, administracji i szkolnictwa (poza nauczaniem religii). Ze szkolnictwa ususwano nauczycieli Polaków, zastępując ich Niemcami. Germanizacja objęła nazwy miast, ulic i nazwisk, np. Wielkopolska stała się Prowinz Posen (Prowincją Poznańską). W latach 1900 - 1909 ostatecznie wyrugowano język polski ze szkół, zakazując nauczania religii po polsku (strajk dzieci z Wrześni). W 1908 roku, kiedy w życie weszła tzw. "ustawa kagańcowa", zabroniono używania języka polskiego na spotkaniach publicznych, jeśli Polacy stanowili mniej niż 60 % mieszkańców powiatu. W celu umocnienia niemszczyzny na terenach wschodnich Cesarstwa Niemieckiego, w ramach tzw. "rugów pruskich" wydalono z Prus ponad 30 tys. osób. Antypolską działalność prowadziło także społeczeństwo niemieckie - organizacja Hakata.

 

  • Zabór austriacki - odmienna sytuacja panowała w zaborze austriackim. Dzięki przemianom wewnętrznym w monarchii Habsburgów doszło do nadania Galicji szerokiej autonomii w zakresie administracji oraz szkolnictwa. Tylko w Galicji istniały polskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Akademia Rolnicza w Dublanach pod Lwowem oraz najważniejsza polska instytucja naukowa o charakterze ogólnonarodowym - Akademia Umiejętności utworzona w 1872 roku w Krakowie. Dzięki autonomii na terenie zaboru austiackiego bez przeszkód rozwijała się polska kultura oraz sztuka. W Galicji drukowano polskie książki, wystawiano polskie sztuki teatralne, na wystawach prezentowano malarstwo historyczne. Dlatego to właśnie do Galicji przyjeżdżali Polacy z pozostałych zaborów, żeby kształcić się lub schronić przed carską i pruską policją, która ścigała ich za działalność patriotyczną.

 

Postawy społeczeństwa polskiego wobec państw zaborczych:

Społeczeństwo polskie na różne sposoby sprzeciwiało się aktom germanizacji oraz rusyfikacji prowadzonym przez zaborców. Bojkotowano zarządzenia carskie, organizowano tajne szkolnictwo, w ramach którego prowadzono nauczanie historii, języka polskiego oraz geografii. Najcięższą walkę z próbą wynarodowienia musieli stoczyć Polacy w zaborze pruskim. Polscy duchowni stanowczo przeciwstawiali się polityce kulturkampfu, a ludność broniła prawa do używania swojego języka. Rozwijano pracę organiczną (warszawscy pozytywiści) oraz aktywność w sferze gospodarczej i społeczną. Mieszkańcy Wielkopolski toczyli długotrwałą walkę o polskość, nazywaną "najdłuższą wojną nowoczesnej Europy". Jednak część Polaków zrezygnowała z walki zbrojnej i przyjęła postawę trójlojalistyczną, pozostała wierna rządom zaborców. 

DYSKUSJA
komentarz do rozwiązania undefined
Lucjan

2 lutego 2019
Dzieki za pomoc
opinia do rozwiązania undefined
Paulina

6 marca 2018
Dzieki za pomoc!
opinia do zadania undefined
Amanda

8 lutego 2018
Dzięki!!!
opinia do rozwiązania undefined
Anna

5 października 2017
Dzieki za pomoc :):)
opinia do odpowiedzi undefined
Jerzy

28 września 2017
Dzięki!!!!
klasa:
III gimnazjum
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
ISBN: 9788326729232
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

77093

Nauczyciel

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY1891ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA528WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE106KOMENTARZY
komentarze
... i764razy podziękowaliście
Autorom