Historia

Śladami przeszłości 3 (Podręcznik, Nowa Era)

Omów politykę zaborców wobec Polaków 4.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Polityka zaborców wobec Polaków w drugiej połowie XIX wieku:

 • Zabór rosyjski - bezpośrednio po upadku powstania styczniowego władze carskie rozpoczęły terror, jakiego dotąd nie znano. Uczestnicy powstania byli karani śmiercią lub zesłaniem na Sybir. Konfiskowano majątki walczących partyzantów. Zniesiono autonomię i resztki odrębności Królestwa Polskiego. Zlikwidowano polskie instytucje rządowe. Władzą naczelną, w miejsce dotychczasowego namiestnika, stał się generał - gubernator warszawski, który łączył w swych rękach władzę wojskową, administracyjną i policyjną. Królestwo Polskie zostało pogardliwie nazwane Krajem Przywiślańskim, zlikwidowano herb Królestwa z wizerunkiem Orła Białego. Władze carskie szybko przystąpiły do rusyfikacji Polaków, pierwszym z jej objawów była likwidacja szkolnictwa polskiego. Od 1885 roku język rosyjski stał się językiem wykładowym we wszystkich typach szkół. W ramach rusyfikacji szkolnictwa wyższego zlikwidowano Szkołę Główną w Warszawie i utworzono w jej miejsce uniwersytet rosyjski. Rusyfikacja dotyczyła także treści nauczania, szerzono kult cara. Rosjanie wprowadzili rozbudowany system donosicielstwa i nadzoru policyjnego, kuratorem warszawskiego okręgu szkolnego został Aleksander Apuchtin. Okres jego działalności w stolicy nazwano "nocą apuchtinowską".

 

 • Zabór pruski - podobne szykany spotkały Polaków mieszkających w zaborze pruskim. Kanclerz II Rzeszy Niemieckiej Otto von Bismarck rozpoczął politykę kulturkampfu. W 1876 roku wprowadzono jako obowiązkowy język niemiecki do sądownictwa, administracji i szkolnictwa (poza nauczaniem religii). Ze szkolnictwa ususwano nauczycieli Polaków, zastępując ich Niemcami. Germanizacja objęła nazwy miast, ulic i nazwisk, np. Wielkopolska stała się Prowinz Posen (Prowincją Poznańską). W latach 1900 - 1909 ostatecznie wyrugowano język polski ze szkół, zakazując nauczania religii po polsku (strajk dzieci z Wrześni). W 1908 roku, kiedy w życie weszła tzw. "ustawa kagańcowa", zabroniono używania języka polskiego na spotkaniach publicznych, jeśli Polacy stanowili mniej niż 60 % mieszkańców powiatu. W celu umocnienia niemszczyzny na terenach wschodnich Cesarstwa Niemieckiego, w ramach tzw. "rugów pruskich" wydalono z Prus ponad 30 tys. osób. Antypolską działalność prowadziło także społeczeństwo niemieckie - organizacja Hakata.

 

 • Zabór austriacki - odmienna sytuacja panowała w zaborze austriackim. Dzięki przemianom wewnętrznym w monarchii Habsburgów doszło do nadania Galicji szerokiej autonomii w zakresie administracji oraz szkolnictwa. Tylko w Galicji istniały polskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Akademia Rolnicza w Dublanach pod Lwowem oraz najważniejsza polska instytucja naukowa o charakterze ogólnonarodowym - Akademia Umiejętności utworzona w 1872 roku w Krakowie. Dzięki autonomii na terenie zaboru austiackiego bez przeszkód rozwijała się polska kultura oraz sztuka. W Galicji drukowano polskie książki, wystawiano polskie sztuki teatralne, na wystawach prezentowano malarstwo historyczne. Dlatego to właśnie do Galicji przyjeżdżali Polacy z pozostałych zaborów, żeby kształcić się lub schronić przed carską i pruską policją, która ścigała ich za działalność patriotyczną.

 

Postawy społeczeństwa polskiego wobec państw zaborczych:

Społeczeństwo polskie na różne sposoby sprzeciwiało się aktom germanizacji oraz rusyfikacji prowadzonym przez zaborców. Bojkotowano zarządzenia carskie, organizowano tajne szkolnictwo, w ramach którego prowadzono nauczanie historii, języka polskiego oraz geografii. Najcięższą walkę z próbą wynarodowienia musieli stoczyć Polacy w zaborze pruskim. Polscy duchowni stanowczo przeciwstawiali się polityce kulturkampfu, a ludność broniła prawa do używania swojego języka. Rozwijano pracę organiczną (warszawscy pozytywiści) oraz aktywność w sferze gospodarczej i społeczną. Mieszkańcy Wielkopolski toczyli długotrwałą walkę o polskość, nazywaną "najdłuższą wojną nowoczesnej Europy". Jednak część Polaków zrezygnowała z walki zbrojnej i przyjęła postawę trójlojalistyczną, pozostała wierna rządom zaborców. 

DYSKUSJA
user avatar
Paulina

6 marca 2018
Dzieki za pomoc!
user avatar
Amanda

8 lutego 2018
Dzięki!!!
user avatar
Anna

5 października 2017
Dzieki za pomoc :):)
user avatar
Jerzy

28 września 2017
Dzięki!!!!
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

50986

Nauczyciel

Wiedza
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej  `n`  nazywamy taką liczbę naturalną  `m`, że  `n=k*m` `k`   jest liczbą naturalną. 


Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10. Wynika z tego, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo  `10=10*1`   
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo  `10=5*2`  
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo  `10=2*5`  
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo  `10=1*10`  


Uwaga!!! 

Jeżeli liczba naturalna `m`  jest dzielnikiem liczby `n` , to liczba `n`  jest wielokrotnością liczby `m` .

Przykład:

Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.


Dowolną liczbę naturalną n większą od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki, 1 oraz samą siebie, nazywamy liczbą pierwszą.

Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

Liczbę naturalną n (n>1) niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadającą więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną.

Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...


Zapamiętaj!!!

Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami pierwszymi ani złożonymi. 

 
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom