Historia

Przedstaw działalność Romualda Traugutta. 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Działalność Romualda Traugutta.

 

Romuald Traugutt już za życia cieszył się sławą odważnego żołnierza oraz utalentowanego wodza, był polskim generałem, ostatnim dyktatorem powstania styczniowego. Początkowo, jako oficer armii rosyjskiej uczestniczył w interwencji na Węgrzech w 1849 roku oraz w wojnie krymskiej w latach 1853-1856.

Po wystąpieniu z carskiego wojska w 1862 roku osiadł w majątku na Polesiu. Po wybuchu powstania styczniowego w 1863 roku związany był z obozem "Białych". Od maja 1863 roku dowodził oddziałem powstańczym walczącym na terenie Polesia. W sierpniu został mianowany generałem. Rząd Narodowy zachęcał Romualda Traugutta do wyjazdu na Zchód, aby zorientował się jakie jest stanowisko tamtejszych rządów wobec polskiego zrywu niepodległościowego i czy istnieje szansa uzyskania przez powstańców pomocy z zewnątrz.

Po upadku rządu "Czerwonych" Traugutt przejął władzę i ogłosił się dyktatorem powstania styczniowego. Był zwolennikiem kontynuowania walki, ale od początku racjonalnie oceniał możliwości oddziałów partyzanckich i zdawał sobie sprawę z trudnego położenia powstania. Rozpoczął intensywne szkolenie swoich żołnierzy, wprowadził bezwzględną dyscyplinę. Zreorganizował strukturę powstańczą sił zbrojnych, tworząc jednolite korpusy, odbudował centralne władze powstańcze. W grudniu 1863 roku wydał dekret nakazujący realizację dekretów uwłaszczeniowych. W nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 roku został aresztowany. Po śledztwie wraz z czterema współpracownikami został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 5 sierpnia 1864 roku na stokach warszawskiej Cytadeli. 

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie