Historia

Określ skutki rewolucji technicznej 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Skutki rewolucji technicznej i postępu cywilizacyjnego:

 • Wiek XIX określany jest wiekiem pary i elektryczności, w którym nastąpił rozwój nauki i techniki, który zmienił oblicze ówczesnej cywilizacji, wierzono bowiem w postęp i nieograniczone możliwości ludzkiego rozumu.
 • Energię zaczęto czerpać z turbin parowych i dynama elektrycznego, nauczono się przesyłać energię elektryczną na odległość i zastowowano ją w oświetleniu - Thomas Edison wynalazł żarówkę.
 • Nastąpił rozwój przemysłu chemicznego przez odkrycie złóż ropy naftowej.
 • Michael Faraday zastosował zjawisko elektryczności w przemyśle energetycznym.
 • Rozwinęła się komunikacja, rozbudowano sieć kolejową. Gottlieb Daimler oraz Carl Benz wprowadzili silnik spalinowy do samochodów, Rudolf Diesel - silnik wysokoprężny, a John Boyd Dunlop - opony. Henry Ford uruchomił taśmową produkcję samochodów. Orville i Wilbur Wright - samolot.
 • Ponadto wynaleziono: telegraf elektromagnetyczny (Samuel Morse), telefon (Graham Alexander Bell), radio (Gugliemo Marconi, Aleksander Popow), wykonano pierwszą fotografię, bracia Lumiere stworzyli pierwszy w historii pokaz filmowy, dzięki któremu nastąpił rozkwit kultury masowej.
 • Wpływ nowej techniki na życie społeczne był ogromny. Wprowadzono kanalizację, oświetlenie miast, podniesiono poziom higieny. Rozwinęła się mobilność ówczesnej ludności (wprowadzono komunikację miejską - tramwaje elektryczne oraz pierwsze metro). Poprzez budowę Kanału Sueskiego oraz Panamskiego możliwa stała się również komunikacja międzynarodowa. 
 • W gospodarstwach domowych zaczęto używać lodówek, maszyn do szycia a później także maszyn do pisania.
 • Wzrosła rola mass mediów i propagandy. 
 • Zaistniała masowa rozrywka - kino, teatry, kawiarnie.
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie