Historia

Śladami przeszłości 3 (Podręcznik, Nowa Era)

Scharakteryzuj następstwa procesu demokratyzacji 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Następstwa procesu demokratyzacji życia politycznego:

 • Upowszechnienie prawa wyborczego obywateli;
 • Zwiększenie kompetencji parlamentów;
 • Rozszerzenie praw, wolności i swobód obywatelskich;
 • Powstanie społeczeństwa industralnego - przemysłowego;
 • Tworzenie nowych partii politycznych;
 • Narodziny nowych ideologii: marksizmu, rewizjonizmu, nacjonalizmu, anarchizmu oraz syjonizmu;
 • W 1891 roku papież Leon XIII zainicjował powstanie chrześcijańskiej demokracji (encyklika "Rerum novarum") - nowego ruchu politycznego będącego w opozycji zarówno wobec liberalizmu jak i socjalizmu;
 • W wyniku walki o emancypację kobiety zaczęły uzyskiwać nowe prawa, m.in. dostęp na wyższe uniwersytety oraz prawa wyborcze;
DYSKUSJA
user profile image
Żaneta

26 grudnia 2017
dzięki :)
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21460

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie