Historia

Oceń znaczenie Komuny Paryskiej 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Komuna Paryska 1871 rok.

Klęska wojsk francuskich pod Metz i Sedanem oraz dotarcie wojsk pruskich pod Paryż doprowadziły do abdykacji Napoleona III i utworzenia III Republiki Francuskiej.

Republikański rząd z Adolfem Thiersem na czele postanowił kontynuować wojnę. Wkróce w Paryżu wybuchła rewolucja nazwana Komuną Paryską. Zlikwidowano podział na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Komuna przejęła pełnię władzy. Wprowadzono zasadę wybieralności urzędników, nastąpił rozdział Kościoła od państwa. Znacjonalizowano zakłady przemysłowe opuszczone przez właścicieli, uruchomiono warsztaty narodowe i uchwalono płace minimalne dla robotników. Wprowadzono powszechną i bezpłatną edukację. Stała armia została zastąpiona przez Gwardię Narodową. Rząd Thriesa zawarł z Niemcami zawieszenie broni i w kwietniu 1871 roku przystąpił do oblężenia Paryża.

Ataki na miasto połączone z jego bombardowaniem stworzyły niekorzystną sytuację militarną komunardów. Pogarszały ją jeszcze braki żywnosci oraz głód mieszkańców Paryża. W maju 1871 roku naczelnym dowódcą wojsk Komuny Paryskiej został Polak - Jarosław Dąbrowski.

Wobec zdecydowanej przewagi wojsk wersalskich nie udało mu się przejść do planowanej ofensywy i komunardzi utracili paryskie przedmieścia. Z czasem wojska rządowe doprowadziły do krwawej rzezi komunardów. Zwycięscy wprowadzili w mieście terror, w wyniku którego zostało rozstrzelanych około 20 tys. komunardów i drugie tyle aresztowanych.

Rządy Komuny Paryskiej trwały 72 dni i stały się inspiracją programów partii socjaldemokratycznych powstałych w Europie na przełomie XIX i XX wieku. W wielu późniejszych powstaniach i ruchach robotniczych odwoływano się do haseł Komuny Paryskiej. Komuna Paryska była pierwszą rewolucją proletariacką, która po obaleniu starej władzy starała się zbudować powy system państwowy. Uzyskała poparcie I Międzynarodówki, z czasem stała się legendą dla następnych ruchów rewolucyjnych.

DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie