Historia

Odpowiedz, w jaki sposób doszło do wybuchu 4.62 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Przyczyny wybuchu wojny secesyjnej:

 • Wojna secesyjna była wojną domową pomiędzy stanami północnymi, a stanami południowymi USA. Właściwie od początku istnienia Stanów Zjednoczonych przemysłowa północ i rolnicze południe były całkowicie różniącymi się regionami. Z czasem różnice nasilały się, co prowadziło do nieuchronnego konfliktu.
 • Stany północne były gęściej zaludnione i bogate w surowce, dlatego intensywnie rozwijał się tam przemysł wydobywczym włókienniczy i metalurgiczny. Szybko rozrastały się miasta praz powiększała się liczba torów kolejowych. 
 • Jedną z głównych przyczyn wojny secesyjnej - konfliktu między Północą a Południem była kwestia niewolnictwa. Stany południowe opierały swą gospodarkę na produkcji bawełny, która była opłacalna dzięki taniej, niewolniczej sile roboczej. Na Północy istniał z kolei rozwinięty przemysł, niewolnictwo było zabronione.
 • W stanach północnych rozwijał się ruch abolicjonistyczny - potępiający niewolnictwo i dążący do jego zniesienia;
 • Ogniem zapalnym wybuchu wojny stał się wybór na prezydenta Stanów Zjednoczonych - Abrahama Lincolna, który był przeciwnikiem niewolnictwa i członkiem partii republikańskiej, co południowcy uznali za wyzwanie. 
 • Karolina Południowa jako pierwsza ogłosiła wystąpienie z Unii. Na początku 1861 roku poparły ją: Missisipi, Floryda, Alabama, Georgia, Luizjana, Teksas, Arkansas, Karolina Północna oraz Wirginia.
 • Atak wojsk Południa w kwietniu 1861 roku na wierny Unii Fort Sumter w Karolinie Południowej rozpoczął wojnę domową, zwaną także secesyjną.

Skutki wybuchu wojny secesyjnej:

 • Ogromne straty w ludziach - w czasie wojny secesyjnej zginęło ponad 650 tysięcy osób, przeszła ona do historii jako jeden z najokrutniejszych konfliktów zbrojnych w dziejach ludzkości.
 • Głód, epidemie.
 • Zniszczeniu uległy całe miasteczka oraz wsie, zwłaszcza w środkowo - południowej części kraju.
 • Konflikt zbrojny pomiędzy Północą a Południem doprowadził do unowocześnienia armii - po raz pierwszy w działaniach zbrojnych zastosowano opancerzone okręty wojenne z obrotowymi wieżami artyleryjskimi. 
 • Zaczęto wykorzystywać nowe zdobycze techniki: telegraf, aparat fotograficzny oraz balony obserwcyjne.
 • Nastąpiło zniesienie niewolnictwa - zapisane w 13 poprawce do konstytucji Stanów Zjednoczonych (1865 rok).
 • Murzyni nieprzygotowani na wolność znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji - analfabetyzm, brak pracy oraz brak ziemi. Mimo prawnego uregulowania kwestii niewolnictwa nie zakończyło się zjawisko segregacji rasowej, amerykańskie społeczeństwo nadal dyskryminowało czarnoskórą ludność w swym kraju.
 • Nie ustały antagonizmy społeczne szczególnie po zamordowaniu prezydenta Abrahama Lincolna.
 • Woja secesyjna spowodowała wielkie zniszczenie Południa. Zmniejszyło się znaczenie plantatorów.
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10076

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Zobacz także
Udostępnij zadanie