Historia

Odpowiedz, w jaki sposób doszło do wybuchu 4.62 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Historia

Przyczyny wybuchu wojny secesyjnej:

 • Wojna secesyjna była wojną domową pomiędzy stanami północnymi, a stanami południowymi USA. Właściwie od początku istnienia Stanów Zjednoczonych przemysłowa północ i rolnicze południe były całkowicie różniącymi się regionami. Z czasem różnice nasilały się, co prowadziło do nieuchronnego konfliktu.
 • Stany północne były gęściej zaludnione i bogate w surowce, dlatego intensywnie rozwijał się tam przemysł wydobywczym włókienniczy i metalurgiczny. Szybko rozrastały się miasta praz powiększała się liczba torów kolejowych. 
 • Jedną z głównych przyczyn wojny secesyjnej - konfliktu między Północą a Południem była kwestia niewolnictwa. Stany południowe opierały swą gospodarkę na produkcji bawełny, która była opłacalna dzięki taniej, niewolniczej sile roboczej. Na Północy istniał z kolei rozwinięty przemysł, niewolnictwo było zabronione.
 • W stanach północnych rozwijał się ruch abolicjonistyczny - potępiający niewolnictwo i dążący do jego zniesienia;
 • Ogniem zapalnym wybuchu wojny stał się wybór na prezydenta Stanów Zjednoczonych - Abrahama Lincolna, który był przeciwnikiem niewolnictwa i członkiem partii republikańskiej, co południowcy uznali za wyzwanie. 
 • Karolina Południowa jako pierwsza ogłosiła wystąpienie z Unii. Na początku 1861 roku poparły ją: Missisipi, Floryda, Alabama, Georgia, Luizjana, Teksas, Arkansas, Karolina Północna oraz Wirginia.
 • Atak wojsk Południa w kwietniu 1861 roku na wierny Unii Fort Sumter w Karolinie Południowej rozpoczął wojnę domową, zwaną także secesyjną.

Skutki wybuchu wojny secesyjnej:

 • Ogromne straty w ludziach - w czasie wojny secesyjnej zginęło ponad 650 tysięcy osób, przeszła ona do historii jako jeden z najokrutniejszych konfliktów zbrojnych w dziejach ludzkości.
 • Głód, epidemie.
 • Zniszczeniu uległy całe miasteczka oraz wsie, zwłaszcza w środkowo - południowej części kraju.
 • Konflikt zbrojny pomiędzy Północą a Południem doprowadził do unowocześnienia armii - po raz pierwszy w działaniach zbrojnych zastosowano opancerzone okręty wojenne z obrotowymi wieżami artyleryjskimi. 
 • Zaczęto wykorzystywać nowe zdobycze techniki: telegraf, aparat fotograficzny oraz balony obserwcyjne.
 • Nastąpiło zniesienie niewolnictwa - zapisane w 13 poprawce do konstytucji Stanów Zjednoczonych (1865 rok).
 • Murzyni nieprzygotowani na wolność znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji - analfabetyzm, brak pracy oraz brak ziemi. Mimo prawnego uregulowania kwestii niewolnictwa nie zakończyło się zjawisko segregacji rasowej, amerykańskie społeczeństwo nadal dyskryminowało czarnoskórą ludność w swym kraju.
 • Nie ustały antagonizmy społeczne szczególnie po zamordowaniu prezydenta Abrahama Lincolna.
 • Woja secesyjna spowodowała wielkie zniszczenie Południa. Zmniejszyło się znaczenie plantatorów.
DYSKUSJA
Informacje
Śladami przeszłości 3
Autorzy: Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Jednostki pola

Jednostki pola służą do określenia pola danej figury, mówią nam ile maksymalnie kwadratów jednostkowych mieści się wewnątrz danej figury.

Jednostką pola może być dowolny kwadrat, jednak najczęściej używane są poniżej przedstawione jednostki pola, które ułatwiają przekazywanie informacji o polach figur:

 • $$1 mm^2$$ (milimetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 mm jest równe $$1 mm^2$$
 • $$1 cm^2$$ (centymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 cm jest równe 1 $$cm^2$$
 • $$1 dm^2$$ (decymetr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 dm jest równe $$1 dm^2$$
 • $$1 m^2 $$(metr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 m jest równe $$1 m^2$$
 • $$1 km^2$$ (kilometr kwadratowy) → pole kwadratu o boku 1 km jest równe $$1 km^2$$
 • $$1 a$$ (ar) → pole kwadratu o boku 10 m jest równe 100 $$m^2$$
 • $$1 ha$$ (hektar) → pole kwadratu o boku 100 m jest równe 10000 $$m^2$$

Zależności między jednostkami pola:

 • $$1 cm^2 = 100 mm$$; $$1 mm^2 = 0,01 cm^2$$
 • $$1 dm^2 = 100 cm^2 = 10 000 mm^2$$; $$1 cm^2 = 0,01 dm^2$$
 • $$1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2 = 1 000 000 mm^2$$; $$1 dm^2 = 0,01 m^2$$
 • $$1 km^2 = 1 000 000 m^2 = 10 000 a = 100 ha$$; $$1 ha = 0,01 km^2$$
 • $$1 a = 100 m^2$$; $$1 m^2 = 0,01 a$$
 • $$1 ha = 100 a = 10 000 m^2$$; $$1 a = 0,01 ha$$

Przykłady wyprowadzania powyższych zależności:

 • $$1 cm^2 = 10mm•10mm=100$$ $$mm^2$$
 • $$1 cm^2 = 0,1dm•0,1dm=0,01$$ $$dm^2$$
 • $$1 km^2 = 1000m•1000m=1000000$$ $$m^2$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie