Klasa
II liceum
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Zrozumieć fizykę 2. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

W zadaniu podane mamy, że przepuszczalność błony komórkowej opisujemy wzorem:

 

gdzie D jest współczynnikiem dyfuzji, Δr jest grubością błony komórkowej. Przemieszczenie się cząsteczki pod wpływem dyfuzji możemy również przedstawić wzorem:

Komentarze