Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Zrozumieć fizykę 2. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

   

   

Przyjmujemy, że stała Boltzmanna wynosi:

 

Wiemy, że energia kinetyczna wyraża się wzorem:

Komentarze