Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Zrozumieć fizykę 2. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

  

  

 

Przyjmujemy, że stała Boltzmanna i liczba Avogadro wynosi:

 

 

Energia wewnętrzna jest

Komentarze