Klasa
2 szkoły średniej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Zrozumieć fizykę 2. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

Przemieszczenie cząsteczki wyrażamy wzorem:

 

gdzie Δr jest przemieszczeniem, D jest współczynnikiem dyfuzji, t jest czasem przemieszczenia. Wyznaczmy z powyższej zależności czas przemieszczania się cząsteczki:

Komentarze