Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

 

Na każdy wózek będzie działała siła, która przedstawimy wzorem:

 

gdzie m jest masą ciała, a jest przyspieszeniem z jakim się porusza. Wówczas dla poszczególnych wózków mamy, że:

 

 

Siły te mają takie same wartości, czyli możemy zapisać, że:

Komentarze