Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 1. Zakres rozszerzony, Zbiór zadań

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

Przyjmujemy, że:

 

 

 

Wykonujemy rysunek pomocniczy:

gdzie FN jest siła naciągu linki, Fod jest siłą odśrodkowa działającą na kulkę, Fg jest siłą ciężkości kuli, r jest długością linki (czyli promieniem po jakim porusza się kula), h jest wysokością na jaką wzniesie się kula, α jest kątem o jaki odchyli się kula, Ep1 i Ep2 są energiami potencjalnymi kuli na poszczególnych wysokościach, Ek1 i Ek2 są energiami kinetycznymi kuli dla poszczególnych prędkości.

Wyznaczamy

Komentarze