Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Dane:

 

 

 

Przyjmujemy, że wartość przyspieszenia grawitacyjnego wynosi:

 

Szukane:

 

 

Rozwiązanie:

Niech:

 - początkowa energia potencjalna pierwszego ciała, 

 - początkowa energia potencjalna drugiego ciała, 

 - początkowa energia kinetyczna pierwszego ciała, 

 - początkowa energia kinetyczna drugiego ciała, 

 - energia potencjalna pierwszego ciała po wykonaniu ruchu, 

 - energia potencjalna drugiego ciała po wykonaniu ruchu, 

 - energia kinetyczna pierwszego ciała po wykonaniu ruchu, 

 - energia kinetyczna drugiego ciała po wykonaniu ruchu. 

Zmiany energii potencjalnej i kinetycznej klocków będą miały postać:

Komentarze