Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

Przyjmujemy, że:

 

Wykonajmy rysunek pomocniczy:

gdzie Fod jest siła odśrodkową, Fg jest siłą ciężkości, v1 jest

Komentarze