🎓 Ciało o masie 50 g puszczono z wysokości h = 2,5r.... - Zadanie Zadanie 18.15: Fizyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 - strona 104
Fizyka
Fizyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 (Zbiór zadań, WSiP)

Ciało o masie 50 g puszczono z wysokości h = 2,5r....

Zadanie 18.13
 Zadanie
Zadanie 18.14
 Zadanie

Zadanie 18.15
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

Przyjmujemy, że:

Energię potencjalną pisujemy wzorem:

gdzie m jest masą ciała, g jest przyspieszeniem ziemskim, h jest wysokością na jakiej znajduje się ciało. Energię kinetyczną wyznaczamy wzorem:

gdzie m jest masą ciała, v jest prędkością z jaką porusza się ciało. Zapiszmy energię kinetyczną i potencjalną ciała na wysokości h:

Zapiszmy energię potencjalną i kinetyczną ciała w punkcie A:

Zapiszmy zasadę zachowania energii dla naszego przypadku i wyznaczmy z niej wartość prędkości ciała w punkcie A:

Pierwiastkujemy i zamieniamy stronami:

Z zadania wiemy, że:

Wówczas prędkość liniowa ciała w punkcie A wyraża się wzorem:

W punkcie A na ciało działa siła ciężkości Fg i siła odśrodkowa Fod, które mają te same kierunki i zwroty. Oznacza to, że siła nacisku klocka na podłoże będzie sumą siły odśrodkowej i siły ciężkości:

Siłę odśrodkową możemy przedstawić wzorem:

gdzie m jest masą ciała poruszającego się z prędkością liniową v po okręgu o promieniu r. Siłę ciężkości przedstawiamy jako:

 

gdzie m jest masą ciała, g jest przyspieszeniem ziemskim. Wówczas otrzymujemy, że siła nacisku będzie miała postać:

 

 

 

 

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

 

DYSKUSJA
klasa:
I liceum
Informacje
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302180958
Autor rozwiązania
user profile

Ewelina

10465

Nauczyciel

Nauczycielka fizyki w liceum z 2-letnim doświadczeniem oraz matematyki w szkole podstawowej z 4-letnim doświadczeniem. Uwielbiam podróże oraz gry planszowe.

Wiedza
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY3915ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA4083WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE514KOMENTARZY
komentarze
... i7259razy podziękowaliście
Autorom