Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Fizyka
Wybierz książkę
Fizyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019, Zbiór zadań

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

Przyjmujemy, że:

 

Wykonujemy rysunek pomocniczy:

gdzie α, β są poszczególnymi kątami; r jest promieniem po miski; h i H są wysokościami na jakich znajdują sie punkty A i C; EpA, EpB, EpC są energiami potencjalnymi kostki lodu w poszczególnych punktach; EkA, EkB, EkC są energiami kinetycznymi kostki lodu w poszczególnych punktach; v0 jest szybkością jaką należy nadać kostce w punkcie A; v jest szybkością, jaką będzie miała powracająca kostka. Wiemy, że promień po jakim porusza się kostka lodu jest połową średnicy miski:

 

Korzystając z funkcji trygonometrycznych wyznaczmy wartość wysokości h i H:

 

   

Wiemy, że energia potencjalna opisana jest wzorem:

 

gdzie m jest masą ciała, g jest przyspieszeniem ziemskim, h jest wysokością na jakiej znajduje się ciało. Energie potencjalne ciała w poszczególnych punktach będą wynosiły:

  

  

  

Rozpatrzmy jeszcze energię potencjalną kostki lodu na dnie miski i oznaczmy ją jako EkD . Wówczas kostka znajduje się na zerowej wysokości, czyli energia potencjalna ciała jest zerowa:

 

Energię kinetyczną przedstawiamy wzorem:

 

gdzie m jest masą ciała, v jest prędkością z jaką porusza się ciało.

 

Komentarze

Avatar komentatora
andrzej2k317 stycznia 2021
Dobry wieczor, czemu wlasciwie w podpunkcie a rozbijamy na 2 ruchy - A-D i D-B
0
Avatar komentatora
Ewelina18 stycznia 2021

@andrzej2k3

Dzień dobry, 

nie znamy szybkości v oraz v₀ dlatego z ruchu od A - D możemy wyznaczyć jedną szybkość, a z ruchu D - B drugą szybkość. 

Pozdrawiam!

0