🎓 Dziecko bawi się małą kostką lodu wrzuconą do gładkiej miski... - Zadanie 18.20: Fizyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 - strona 106
Przedmiot:
Fizyka
Wybrana książka:
Fizyka 1. Zakres rozszerzony. Reforma 2019 (Zbiór zadań, WSiP)
Klasa:
I liceum
Strona 106

Dziecko bawi się małą kostką lodu wrzuconą do gładkiej miski...

18.20
 Zadanie

19.1
 Zadanie
19.2
 Zadanie

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

Przyjmujemy, że:

 

Wykonujemy rysunek pomocniczy:

gdzie α, β są poszczególnymi kątami; r jest promieniem po miski; h i H są wysokościami na jakich znajdują sie punkty A i C; EpA, EpB, EpC są energiami potencjalnymi kostki lodu w poszczególnych punktach; EkA, EkB, EkC są energiami kinetycznymi kostki lodu w poszczególnych punktach; v0 jest szybkością jaką należy nadać kostce w punkcie A; v jest szybkością, jaką będzie miała powracająca kostka. Wiemy, że promień po jakim porusza się kostka lodu jest połową średnicy miski:

 

Korzystając z funkcji trygonometrycznych wyznaczmy wartość wysokości h i H:

 

   

Wiemy, że energia potencjalna opisana jest wzorem:

 

gdzie m jest masą ciała, g jest przyspieszeniem ziemskim, h jest wysokością na jakiej znajduje się ciało. Energie potencjalne ciała w poszczególnych punktach będą wynosiły:

  

  

  

Rozpatrzmy jeszcze energię potencjalną kostki lodu na dnie miski i oznaczmy ją jako EkD . Wówczas kostka znajduje się na zerowej wysokości, czyli energia potencjalna ciała jest zerowa:

 

Energię kinetyczną przedstawiamy wzorem:

 

gdzie m jest masą ciała, v jest prędkością z jaką porusza się ciało.

 

Komentarze
opinia do odpowiedzi undefined
andrzej2k3
17 stycznia 2021
Dobry wieczor, czemu wlasciwie w podpunkcie a rozbijamy na 2 ruchy - A-D i D-B
komentarz do odpowiedzi undefined
Ewelina
18 stycznia 2021

@andrzej2k3

Dzień dobry, 

nie znamy szybkości v oraz v₀ dlatego z ruchu od A - D możemy wyznaczyć jedną szybkość, a z ruchu D - B drugą szybkość. 

Pozdrawiam!

Informacje o książce
Wydawnictwo:
WSiP
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing
ISBN:
9788302180958
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Ewelina
27703

Nauczyciel

Nauczycielka fizyki w liceum z 2-letnim doświadczeniem oraz matematyki w szkole podstawowej z 4-letnim doświadczeniem. Uwielbiam podróże oraz gry planszowe.