Do aluminiowego kalorymetru o masie 100 g wlano wodę... 4.59 gwiazdek na podstawie 17 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Fizyka

Wypiszmy dane podane w zadaniu:

 

 

 

 

 

Z tablic odczytujemy, że:

 

 

    

 

Wprowadzamy temperaturę pośrednią:

 

Obliczamy najpierw całkowite ciepło oddane przez kalorymetr i wodę. Ciepło oddane przez kolorymetr obliczymy z zależności:

 

Ciepło oddane przez wodę obliczymy z zależności:

 

Całkowite ciepło oddane przez kalorymetr i wodę w tym procesie będzie sumą ciepła oddanego przez kalorymetr i wodę:

 

 

   

Następnie obliczamy ciepło pobrane przez lód. Będzie ono sumą ciepła potrzebnego do zmiany stanu skupienia lodu oraz ciepła potrzebnego do zmiany temperatury lodu i ciepła potrzebnego do zmiany temperatury wody powstałej z lodu. Opiszmy wszystkie te ciepła wzorami. Ciepło potrzebne do zmiany stanu skupienia lodu:

 

Ciepło potrzebene do zmiany temperatury lodu, aby zaczął topnieć:

 

Cieplo potrzebne do ogrzania wody powstałej po stopnieniu lodu do temperatury końcowej:

 

Ciepło pobrane przez lód do osiągnięcia temperatury końcowej będzie wynosiło:

 

 

Wyznaczyliśmy ciepło oddane przez wodę oraz ciepło pobrane przez lód. Ciepła te są sobie równe, ponieważ tyle ciepła ile odda kalorymetr i woda zostanie pobrane przez lód i spowoduje jego stopnienie. Możemy zatem zapisać, że:

 

Wyznaczmy masę lodu jaką potrzeba do ochłodzenia wody:

 

 

Podstawiamy dane liczbowe do wzoru:

   

    

DYSKUSJA
user avatar
Karina

6 października 2018
Dzieki za pomoc :)
user avatar
Małgosia

19 kwietnia 2018
Dzięki za pomoc
user avatar
Zuzanna

24 października 2017
dzięki
klasa:
Informacje
Autorzy: Agnieszka Bożek, Katarzyna Nessing, Jadwiga Salach
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302148033
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.


W systemie rzymskim do zapisania liczby używamy zdecydowanie mniej znaków niż w systemie dziesiątkowym.

Za pomocą 7 znaków (liter) : I, V, X, L, C, D i M jesteśmy w stanie ułożyć każdą liczbę naturalną od 1 do 3999.

Do każdego znaku przypisano inną wartość. 

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000 

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50 
 • D = 500


Zasady zapisywania liczb w systemie rzymskim
:

 1. Możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie.

  Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

  Przykłady:

  • VIII  `->`   `5+1+1+1=8` 

  • MMCCC  `->`   `1000+1000+100+100+100=2300` 

 2. W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości.

  W takim jednak przypadku od wartości większej liczby odejmujemy wartość mniejszej liczby.

  Przykłady:

  • IX  `->`   `10-1=9` 

  • CD  `->`   `500-100=400` 

 3. Gdy liczby (znaki) są ustawione od największej do najmniejszej to wówczas dodajemy ich wartości.

  Przykłady:

  • MMDCLVII  `->`   `1000+1000+500+100+50+5+1+1=2657`   

  • CXXVII  `->`   `100+10+10+5+1+1=127`   

 

Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.).

Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I, II, III, IIII, IIIII, ... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e.

W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy. Pod koniec tej epoki zaczęto coraz częściej używać cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb.

System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom